Skip to main content
Search Jobs

Search Jobs

Unit

Study Operations Manager I (FSP) - Poland

Poland, Remote Job ID R0000017822 Category Clinical Trials
Apply Now

About this Role

W Parexel FSP ludzie robią różnicę. Mamy kluczową misję: zapobiegać chorobom i leczyć je poprzez dostarczanie nowych, ważnych leków i terapii pacjentom w potrzebie. Osiągamy ten ważny cel dzięki wiedzy, doświadczeniu, innowacyjności i zaangażowaniu naszych pracowników na całym świecie.
Nasi pracownicy mają możliwość robienia znaczących rzeczy na całym świecie, podczas gdy my wspieramy ich lokalnie w środowiskach pełnych wyzwań, współpracy, elastyczności i wiodącego w branży potencjału wzrostu.
Parexel FSP poszukuje osoby na stanowisko StudyOperations Manager w Polsce, 100% zdalnie.

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za badania i działania na poziomie krajowym od momentu ich rozpoczęcia, poprzez przeprowadzenie, aż do ich zamknięcia. Będziesz odpowiadał za aspekty zarządzania przypisanymi badaniami, w tym za zarządzanie dostawcami i budżetem.

Spodziewaj się ekscytujących wyzwań zawodowych, ale z zachowaniem zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Twoje dobre samopoczucie jest dla nas tak samo ważne, jak naszych pacjentów.

Do każdej roli szukamy profesjonalistów, którzy mają determinację i odwagę, aby zawsze stawiać dobro pacjenta na pierwszym miejscu. Dla nas jest to praca z sercem.

Kilka szczegółów dotyczących tej roli

- Wdrażanie planów uruchamiania i aktywacji ośrodków na poziomie regionalnym/krajowym/badań.

- Odpowiedzialność za strategię rekrutacji na poziomie kraju/badania.

- Odpowiedzialność za wspieranie rozwoju planów na poziomie badania.

- Komunikacja z lokalnym zespołem i wewnętrznymi departamentami oraz partnerem CRO, jeśli ma to zastosowanie i jak wymieniono powyżej, w celu zapewnienia skutecznej i terminowej realizacji uzgodnionych planów.

- Odpowiedzialność za zarządzanie badaniami i/lub krajowymi dostawcami oraz nadzór nad nimi, w tym monitorowanie i koordynację wyników dostarczanych przez dostawców.

- Country Study Operational Manager I będzie w stanie pracować niezależnie i korzystać z własnego osądu.


Doświadczenie wymagane do pełnienia tej roli:

- Minimum 5 lat odpowiedniego doświadczenia w zarządzaniu badaniami klinicznymi.

- Doskonałe umiejętności przywódcze, komunikacyjne i organizacyjne. --

- Umiejętność pracy wielozadaniowej pod ograniczonym kierownictwem i z własnej inicjatywy.

- Niezbędny jest tytuł magistra/licencjata/doktora lub licencjata/pielęgniarki.

- Preferowane wcześniejsze i udokumentowane doświadczenie w pracy na wyższym szczeblu w start-upie badawczym.


Więcej informacji można uzyskać pod adresem marta.kuniewicz@parexel.com


#LI-REMOTE
Apply Now

JOBS FOR YOU

You currently have no saved jobs to view.

 

Make sure to accept the Functional cookies to enable this module to display saved job links. You will be able to review them here when you revisit this page.

 

View Open Positions

More Than A Job

0
Back
to top